תפקידן של מערכות המידע בניהול שרשרת אספקה

ניהול מלאי | קרן בר

בעידן הנוכחי, כשמערכות מידע הינן נגישות וברות השגה, ארגונים שלא ירתמו את יכולות מערוכות המידע להשגת מצוינות תפעולית לא ימקסמו את הפוטנציאל שלהם להתייעלות, מכירות ורווחיות  – ופשוט יישארו מאחור.

במאמר זה אדון בשימושי מערכות מידע בניהול שרשרת האספקה ותרומת טכנולוגיית המידע (IT) לניהול שרשרת האספקה אפקטיבית המספקת רמת שירות גבוהה ללקוחות פנימיים וחיצוניים תוך חתירה להתייעלות וחסכון תפעולי, ומהווה עבור הארגון יתרון תחרותי.

מערוכת המידע תורמות לצמצום עלות תפעול שרשרת האספקה ומשמשות כלי תומך החלטה בתהליכי תכנון ההצטיידות מרכש ובתכנון הייצור.

מערכות המידע מאפשרות את זרימה המידע, שיתוף נתונים ואינטגרציה בין חוליות שרשרת האספקה. כמו כן גם בין גוף שרשרת האספקה לבעלי עניין בתוך הארגון, ללקוחותיה הפנימיים של שרשרת האספקה וכן לבעלי עניין מחוץ לארגון – לקוחות, ספקים, קבלני משנה.

בשל כך, רוב הארגונים מוצאים כדאיות כלכלית בהשקעה בתשתיות חומרה ותוכנה המאפשרות תכנון משאבים ארגוניים (ERP), קישוריות וחילופי נתונים אלקטרוניים עם לקוחות ושותפים עסקיים (EDI), ניהול מחסנים ממחושב (WMS), ניהול הפצה ודיווחי מסירה דיגיטאליים, ניהול קשרי לוקחות (CRM) ועוד. מצוינות תפעולית

בעידן הגלובאלי, על ארגונים להיות חדשניים, גמישים וזריזים ביכולת ביצוע התאמה לשינויים בשוק ובדרישות הלקוחות . ליעילות ולאפקטיביות של שרשרת האספקה השפעה מכרעת על יכולת הארגון להגדיל מכירות.

האתגר של ארגונים כיום הינו כיצד ליישום שרשרת אספקה ​​דיגיטאלית, אפקטיבית ואינטגרטיבית.

השגת יתרון בשוק התחרותי, תלויה רבות, ביכולת הנהלת הארגון למקסם את התועלת שיכולה לצמוח לארגון משליטה ובקרת בנתונים ומידע שברשתו: נתוני מכירות, רמות מלאי, צפי לאספקת חומרי גלם מרכש, סטאטוס משלוח ללקוח, רמת השירות הניתנת ללקוח וכו'. המידע והנתונים (DATA) שברשות הארגון לא תמיד נגישים וזמינים לבעלי העניין בארגון. אך, כאשר תהליכי העבודה מיושמים במערכות המידע הארגוניות, ה DATA קיים במערכות ומכאן הדרך לעיבודו והנגשתו בדוחות, התראות, מסכי מדדים ((dashboards הינה קלה.

האסטרטגיה התפעולית לניהול שרשרת אספקה (SCM), צריכה להתייחס לכלל תהליכי שרשרת האספקה: ממתן הצעת מחיר ללקוח ועד מסירת משלוח וחיוב הלקוח, מעיתוד צורכי המלאי ועד קבלת אספקה מרכש או מייצור עצמי.

מערכות המידע הארגונית, הן בין השאר, אמצעי למימוש האסטרטגיה התפעולית של שרשרת האספקה כשהן מאפשרות ניתוח ועיבוד נתונים המשקפים את ביצועי שרשרת האספקה והצפת חריגים זמן אמת. זמינות מלאי, אמינות המלאי, עמידה ביעדי אספקת הזמנה ללקוח (OTD), בקרת אספקות מספקים, ניצולת שטחי אחסנה, עלות התפעול, איכות הליקוט וההעמסה הם דוגמא למדדי ביצוע שארגונים נוהגים לנהל.
מערכות המידע מייצרות שקיפות הביצועים להנהלה מה שמאפשר לה למקד מאמצים לשיפור הביצועים.

אך אולי התפקיד החשוב ביותר של מערכות המידע ייעול תהליכים באמצעות דיגיטציה שלהם. ארגונים שבחרו ליישם מהלך אסטרטגי של טרנספורמציה דיגיטאלית של שרשרת האספקה הצליחו להפחית משמעותית טעויות, לקצר את שרשרת האספקה, צמצמו את התלות במשאב האנושי ואת עליות התפעול של שרשרת האספקה.

רוב חברות הייעוץ העוסקות בייעול שרשראות אספקה, נשארו מאחור ולא רכשו ניסיון ויכולות של אפיון פתרונות דיגיטאליים חכמים מותאמים לצורכי הארגון. לעומתן, חברות יישום מערכות מידע, לא רואות עצמן אחראיות למיקסום הפוטנציאל לייעול וחסכון ממהלך של מעבר למערכת מידע חדשה או מחשוב תהליך עבודה קיים. הן לרב יתמקדו במכירה והטמעת תהליכים שהינם וורסיה של התהליך הקיים. בעוד, שעל מנת למקסם את פוטנציאל המהלך להתייעלות ורווחיות, נדרש להנדס מחדש את תהליכים קיימים ואת flow התהליכים, ולהתאים תשתיות ומבנה הארגוני לצרכים ולתהליך החדש והדיגיטאלי.

לסיכום, בימינו אנו, מערכות המידע הן אמצעי הכרחי למימוש פוטנציאל שרשרת האספקה להוות לארגון ליתרון תחרותי. חשוב לזכור שמחשוב תהליך או החלפת מערכת מידע אינם כשלעצמם המטרה ואף לא ישיגו את המטרה אם לא יבוצעו כחלק ממהלך שלם ואינטגרטיבי של תכלול והתאמות כל היבטי התהליך ויישום פתרון כולל לרבות דיגיטציה איכותית של התהליך.